UAB "Idelis" - stiklo apdirbimo įranga. Efektyviai! Stabiliai! Patikimai!

Projektai

Leonardo Da Vinci programos mobilumo projektas Nr.LLP-LdV-PLM-2009-LT-0200.
Projekto pradžia: 2010.07.01, projekto pabaiga: 2010.12.31.
Projekto vykdytojas UAB „Idelis“, Pelesos g.3, LT-02115 Vilnius, Lietuva.
Projektas administruojamas LR Švietimo mainų paramos fondo.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
UAB „Idelis“ darbuotojai, siekiant tobulinti profesines inžinerines žinias, dalyvavo Leonardo Da Vinci programos mobilumo projekte „Darbuotojų profesinių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas saugaus stiklo naudojimo technologijoje“.
Projektu buvo siekiama sudaryti sąlygas įmonės specialistams tobulinti savo profesinius įgūdžius ir žinias saugaus stiklo technologijose, vykstant dirbti dviem savaitėm į Prancūziją bei perimant geros praktikos pavyzdžius iš projekto partnerių. Projekto metu dalyviai:
– įsisavino, kaip gaminti saugų grūdintą ir laminuotą stiklą;
– sužinojo kaip jį apdirbti, išvengiant didelių gamybinių nuostolių;
– išstudijavo, kokie pramoninių įrengimų techniniai konstrukciniai sprendimai yra tinkamiausi gaminti saugų stiklą atitinkantį EN 12150;
– sužinojo kaip parinkti medžiagas saugaus stiklo gamybai siekiant pagaminti produkciją, kurios kokybinės savybės bus stabilios ir nekinta priklausomai nuo išorės veiksnių;
– susipažino, kur naudojamas saugus stiklas, kaip jis montuojamas, kaip jis parenkamas pagal jo paskirtį;
– artimiau susipažino su prancūzų kultūra, jų darbo metodais.
Rezultatai buvo susisteminti sudarius e-vadovą „Saugus stiklas“ lietuvių/anglų kalba. Taip pat išleisti CD „Saugus stiklas“, kuris išplatintas tiesiogiai aplankant Lietuvos, Latvijos, Estijos įmones, kurios dirba su stiklu bei mokymo įstaigas, ruošiančias architektus, statybininkus, dizainerius, stiklo technologus.
Projekto metu įgyti profesiniai įgūdžiai leis darbuotojams būti konkurencingais darbo rinkoje bei atnešti didesnę ekonominę naudą įmonei.

E-vadovą parsisiųsti galite čia: http://idelis.lt/uploads/SAUGUS%20STIKLAS_LT.pdf

Prisimenant vizito akimirkas: